วัดเขาวงพรหมจรรย์

เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหุบเขาสองลูก ได้แก่เขาวงและเขาพรหมจรรย์ วัดแห่งนี้จึงมีถ้ำน่าเที่ยวอยู่หลายแห่ง และแต่ละแห่งล้วนมีเอกลักษณ์ที่ถูกนำมาตั้งชื่อถ้ำ เช่น ถ้ำแจ้ง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีแสงส่องถึง ถ้ำงูเหลือม เป็นถ้ำที่ได้ชื่อนี้มาเพราะมีงูเหลือมอาศัยอยู่หลายตัว ถ้ำน้ำ เป็นถ้ำที่มีน้ำขังตลอด โดยช่วงแล้งจะมีระดับน้ำสูงถึงเข่า พอถึงฤดูฝน ระดับน้ำจะสูงถึงอกเลยทีเดียว

ส่วนถ้ำเพชรถ้ำพลอย ก็เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่เวลาสะท้อนแสงแล้วจะเกิดประกายวิบวาวราวกับเพชรพลอย ทั้งนี้ การเข้าชมถ้ำแก้วและถ้ำเพชร จะต้องมีคนนำทาง และด้านขวามือของถ้ำแห่งนี้ยังมีชะง่อนหินสูง เป็นที่ตั้งมณฑปขนาดเล็ก พร้อมกับอุโบสถหลังเล็ก ๆ สวยงามวางตัวอยู่บนไหล่เขา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand