Category: health news

เดือนตุลาคมของทุกปีถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์กระตุ้นเตือยภัย “มะเร็งเต้านม” หลายองค์กรจึงจัดกิจกรรมเพื่อหญิงไทยทุกวัยให้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม และการตรวจคัดกรองมากขึ้น สำหรับปีนี้มีการรวมพลังของ 5 องค์กรใหญ่ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Read more

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปริมาณขยะในประเทศไทยและทั่วโลกมีสถิติเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง และหนทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดคือ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทุกคน ดังเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลเมืองรุ่นใหม่ เท่าทันสถานการณ์ขยะ” จัดโดยสงขลา ฟอรั่ม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Read more

ปัจจุบันมีชาวบ้านมากกว่า 50 % เลือกที่จะหันมาจัดงานศพปลอดเหล้า ค่านิยมสืบต่อกันมา ทำให้กลายเป็นเรื่องที่เห็นชินตา คือปัญหาการจัดงานฌาปนกิจที่ต้องเลี้ยงเหล้า มีเรื่องเล่าที่น่าสะเทือนใจ กับกรณี “คนตายขายคนเป็น” เมื่อชาวบ้านบางรายต้องสิ้นเนื้อประดาตัว จากการต้องจัดงานศพให้กับสมาชิกในบ้านแต่ละครั้ง ซึ่งต้องใช้ งบประมาณถึง 60,000 ไปจนถึงหลักแสนบาท เพื่อเป็นค่าเหล้าและอาหารเลี้ยงคนในงาน

Read more

บรรยายความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสามพรานโมเดลกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Abridge Business Certificate (ABC#3-4) ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารทั้ง แพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลศิริราช ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โครงการสามพรานโมเดล

Read more

ร่วมประชุมหารือการจัดเตรียมงานกาชาด ในช่วงเทศกาลงานบุญเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่าย โรงเรียนนครศรีการบริบาล โรงพยาบาลคริสเตียน โรงภาพยนต์ GEV ไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเหล่ากาชาด และเจ้าภาพการจัดงาน กาชาดและงานเดือนสิบ ประจำปี2560

Read more

จัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”ชวนช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กล่าวว่า เขตร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ

Read more

กระทรวงสาธารณสุขกำชับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่หลังน้ำลด เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ขอประชาชนคงมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณยุงและจำนวนผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

Read more

อำนาจเจริญ จังหวัดที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นจังหวัดยากจนรั้งท้ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสังคมหลายด้านตามมา ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การจัดการด้วยภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งมีการจัดทำ “ธรรมนูญจังหวัด”

Read more

นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว เรื่องอาหารการกินก็สำคัญต่อสุขภาพไม่แพ้กัน การกินให้ดีต่อสุขภาพนั้นทำได้ไม่ยาก ไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยนมากินมังสวิรัติ หรือกินคลีนทุกมื้อ เพียงแค่รู้จักเลือกการกินอาหารตาม 5 เคล็ดลับนี้ คุณก็มีความสุขกับการกินควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน

Read more

ทราบไหมว่า ปัจจุบันนี้ชายและหญิงที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดจะเสียชีวิตภายใน 28 วัน หลังจากมีอาการของโรค และ 2 ใน 3 ของจำนวนนี้จะเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในแต่ละปีจะมีผู้ชาย 3.8 ล้านคน และผู้หญิง 3.4 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจขาดเลือดกันเยอะมาก ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงควรเข้าใจอาการเตือนของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับคนใกล้ตัวคุณ โดยสังเกตอาการดังต่อไปนี้ จะได้รีบหาทางช่วยเหลือได้ทันท่วงที แน่นหน้าอก โดยทั่วไปแล้วการเตือนของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน คือ รู้สึกแน่นบริเวณกลางหน้าอกเป็นเวลานานกว่า 2-3 นาที หรือเป็นๆ หายๆ ผู้ที่มีอาการแน่นหน้าอกจะรู้สึกเหมือนหน้าอกถูกกดทับ ถูกบีบรัด รู้สึกตื้อๆ หรือเจ็บบริเวณหน้าอก รู้สึกไม่สบายที่ส่วนอื่นของร่างกายท่อนบน ซึ่งอาการไม่สบายนี้อาจเป็นได้ทั้งอาการเจ็บหรือรู้สึกไม่สบายที่แขนข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง บริเวณหลัง คอ กรามหรือท้อง หายใจสั้น…

Read more